NaturGYN Scarlett pozadí

Bezpečnostní nápravné opatření pro terén- uživatele
k výrobku NaturGYN Scarlett přírodní péče pro ženy, bylinné vaginální tělísko

Šarže: 2019-04-04, 2019-01-09, 2018-05-03, 2017-04-06,2017-07-22, 2017-12-11


Referenční číslo: MH 012019

Datum: 24.10.2019

Rozhodnutím o stažení výrobku z trhu a oběhu ze dne 15.10.2019, které nařídil SÚKL, se výrobek stahuje z důvodu nevyhovujícího označení CE a neprokázání bezpečnosti (nebyla posouzena shoda s požadavky NV 54/2015 Sb.)

Upozornění: Výrobek nepoužívat.

Výrobek zakoupený na e-shopu scarlett-medicaherba.cz lze vrátit na adresu: Miroslav Skalický – medicaHERBA, Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice s uvedenou adresou a číslem účtu pro vrácení částky.
Pokud bylo zakoupeno na jiném e-shopu, doporučujeme vrátit svému prodejci, nebo na naši adresu. (Výrobek lze vrátit s požadováním náhrady).

V případě zakoupení v lékárně, vraťte lékárně.
Děkujeme.

Kontaktní referenční osoba: Ilona Skalická - medicaHERBA

Kontaktní linka: + 420 602939608, + 420 602455748

E mail: medica@medicaherba.cz

Opatření bylo oznámeno dne 24.10.2019 SÚKL, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

TOPlist